Туризм в Болгарии

Глокая Куздра

Гражданин форума
Команда форума

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

14 юни 2023 | 11:11

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море след разрушаването на язовирната стена на "Нова Каховка“ в Украйна. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съвместно с украинските, молдовските и румънските власти всекидневно обменя информация за потенциално замърсяване на водите в Черно море. Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) следят и допълнителни показатели за потенциалното въздействие след инцидента.
Сателитните наблюдения и математическото моделиране на водните течения в Черно море към момента не дават повод за притеснение, като при установен потенциален риск ще бъдат предприети превантивни действия и населението ще бъде информирано.
 
Сверху